Site Overlay

Muhabbet

Muhabbet
Muhabbet

Muhabbet Nedir ?

Sevgi, sevmek mânalarına gelen muhabbet sufinin aslı itibarıyla Hakk’a meyletmesi ve sohbetinde bulunması anlamını taşır.

Muhabbet iki hâl üzeridir. Bunlar:

1) Hakk sevgisi ile kulun Hakk Sohbetinde bulunuşu,

2) sufinin Hakk’a olan Muhabbetinin şiddeti sonucunda Hakk’ın kendisinde tecelli etmesi kadar, sufinin coşkunlukta konuşurken, konuşanın Hakk olması sebebi ile O’nun sohbetinde bulunmasıdır.

Birinci muhabbette kişi muhabbetteki sevgisi kadar nasiplenir. İkinci muhabbette ise sufi kendisinde tecelli eden Hakk’ın muhabbetinin bereketinden nasiplenir.

Sufinin Hakk’a olan muhabbetinin çokluğu, şiddeti ilahi aşktır. İlahi aşka eren sufi Hakk’ı zuhûrda müşahede etme bereketine erişmesi ile muhabbetullaha ermiş olur. Pir muhabbetinde sevginin sertliği kadar sevenin, sevilen ile içinde telepatik bir bağ kurulur. Bu ferasette seyir etmektir. Böylesi muhabbette talip,Chat kadar pirinin Sohbet Odaları muhabbetinde kendi nefsi ile yüzleşir. Pirin muhabbetinin ayna olmasında, kendi ile kendisinde yüzleşen talip, varsa kusuru, pişmanlık yada hayâ yanışı ile düzelir. Talip muhabbette samimi değil ise eğer kudret aynası olan pir muhabbetinin ayna oluşuna tahammül edemez.

İnsana bu yolda en zor gelen hadiselerden bir tanesi de, muhabbeti yoksa şayet kendi nefsi ile yüzleşmeye tahammül edememesidir.

Pir, muhabbetinde sahv hâli üzeridir. Salik ise Hakk’ı müşahedenin sekrinde veya kendi hâli üzeri cüş ve cezbededir. Bazı pirlerde gaybet hâli üstü doğuşatların vuku bulması ile sohbet mahiyetinde muhabbet etmeleri de vakidir.

Muhabbet dediğimiz yerlerin ve göklerin bir olduğu, göklerde olanın yerde zuhurda aşikar bulunmuş olduğu, veli kulun dilinden Hakk Teâla’nın kelam buyurduğu bir andan ibarettir ki; bu anda Hakk Teâla’ya talip olan kullar, kişiliklerine ve tüm iradi beklenti durumlarına aşkın, ruhaniyetlerine içkin bütûnsal varlık durumları ile sakinede var iken, Hakk Teâla’yı ilahi kavrayışta müşahede ederler. Bu konum surette kılınan namazın hâli olmasa da salâttan murad edilen gaye olarak salât hâlidir.

Talip şahıs ilahi müşahedede Hakk’ı, varlığının üstündeki hak sıfatınca müşahede eder. Böylesi Chat Odaları tecelli eden ilahi nur, ilimde ve hâl dediğimiz tanrısal nişan ve mânalarda talip olan kula, istek etmiş olduğu Hakk ile yüzleşmesini nasip ettirir. Bu da talip kulun sakinede, varlığının asli, tanrısal ve pek yüce olan varlığı kısaca Hakk Teâla’yı suretlere aşkın mâna ve müşahede hâl nişanları üzeri zevk edişi olup; bu şekilde Hakk katı olan kâmil insandan edinilen ilm-i ledûn bilgisi, talip kulun irfan bilgisi olur. Ve bizim muhabbet dediğimiz, böylesi şekilde irfan bilgisi edinilen iman, aşk ve sevgi temelli sohbet edilen durumlardır. Erenler Hakk’ın veli kulunun dilinden tecelli ettiği Muhabbet Odaları sohbeti için kazası olmayan namazdır derler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir